NI Group Company

TAXTA EVLƏRİN AŞAĞIDAKI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ BİLİRSİNİZ?

 • Taxtanın insanlarla birlikdə nəfəs aldığını, revmatizma , astma, böyrək xəstəlikləri və qan dövranının pozulması xəstəliklərinə cox böyük müalicəvi təsirinin olduğunu?
 • ABŞ-da şəhərətrafı evlərin 90% -nin taxta olduğunu? Şiddətli bir zəlzələdən sonra zədələnmiş beton evlərin uçma ehtimalı olduğunu, zərər görən taxtanın qisa bir müddətdə təmir edilib təkrar yaşamağın mümkün olduğunu?
 • Taxta ilə müqayisədə daş evin 5 dəfə, dəmirin isə 13 dəfə ağır olduğunu?
 • Zəlzələdə ölümün başlıca səbəbinin betonun ağırlığı olduğunu ?
 • Yapon zəlzələ mütəxəssislərinin bütün dünyada zəlzələyə qarşı davamlı tikinti materialının Osmanlı taxtasının karkas sistemi olduğunu açıqladıqlarını?
 • 1894 cü il İstanbul zəlzələsində keyfiyyətsiz taxta evlərin belə yıxılmadığını, yanındakı gözəl yeni dəmir-beton konstruksiyaların çökdüyünü ? Taxta binalarda yaşayanların fizioloji və psixolojı cəhətdən özlərini daha sağlam hiss etdiklərini?
 • Taxta binaların cox yüngül olduğundan cökmədiyini, çöksə belə içində olanları öldürmədiyini?
 • Mərmərə və Bolu zəlzələlərində taxta binalarda yaşayanlardan hec kimsənin həyatını itirmədiyini?
 • Tarixdən günümüzə gələn ən gözəl sarayların və digər görkəmli abidələrin heç birində beton istifadə edilmədiyini və min illər boyu sarsılmadığını ?
 • 1225 ci ildə Ren Nehrində düzəldilən taxta Basel körpüsünün 1903 cü iliədək 774 il ?
 • 1761-ci ildə qurulan Şəki xan sarayının bu günə qədər öz görkəmini itirmədiyini?
 • Dünyanın üç böyük tarixi binasının birinin taxtadan olmasını və bunlardan 100 metr boyu və 8 mərtəbəli olmaqla tam 100 ildir ayaqda olan Büyük adadakı Rum Yetimxanasının olduğunu?
 • 1970 ci ildə taxtadan istifadə olunaraq və hec bir əlavə daşıyıcı element olmamaqla 108 metr hündürlüyə çatdığını və bu gün bu hündürlüyün 250 metrə catacağini?
 • Yanğına davamlı olduğu ücün dünyanın öndə gələn memarlarının taxta-dəmir konustruksiyaya daha çox üstünlük verdiklərini ?
 • Yanğin vaxtı lazımi taxtanın daha böyüyündən istifadə edildiyindən, çöldə kömürlənən təbəqənin taxtaların yanmasını gecikdirdiyini?
 • Yanğın vaxtı dəmir bir damın isə 600 dərəcədən sonra çökmə risqinin olduğunu və15 dəqiqə içində çökə biləcəyini, taxta bir damın 1 saat ərzində buna davam gətirdiyini və bu zaman ərzində insanların canlarını qurtarma zamanlarının olduğunu?
 • Taxtanı inşaat sektorunda da istifadə edən ölkələrdə meşələrin azalmadığını , əksinə bilgili bir yanaşma və qoruma anlayışı ilə böyüməkdə olduğunu.
 • ABŞ da zəlzələyə qarşı davamlı olduğu, Anadolu insanlarının min illər boyu tanıdığı, üstünlük verdiyi və 1940-cı illərə qədər geniş inkişaf etdirdiyi taxta karkas inşaat sistemini geniş biçimdə istifadə etdiklərini?